Centrum Neurologopedyczne Hipokamp mgr Katarzyna Mielcarek

Dorośli

Zapraszamy osoby dorosłe na diagnozę i terapię:

  • afazji
  • dysartii
  • dysfagii
  • zaburzeń mowy wynikających ze schorzeń neurologicznych
  • po udarach i urazach mózgu
  • dysfonii
  • w przypadku porażenia nerwu twarzowego
  • w przypadku neuralgii nerwu trójdzielnego
  • w przypadku porażenia nerwów w wyniku ekstrakcji zębów