Centrum Neurologopedyczne Hipokamp mgr Katarzyna Mielcarek

Elektrostymulacja logopedyczna

Elektrostymulacja to metoda terapeutyczna, która w doskonały sposób uzupełnia terapię logopedyczną. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom pozwala na uzyskanie oczekiwanych rezultatów terapeutycznych. Dodatkowo jest całkowicie bezpieczna. Rodzaj prądu, który stanowi bazę zabiegu, to prąd o niskim natężeniu, który stymuluje nerwy i mięśnie, wpływa na rozbudowę i wzmocnienie mięśni, jak również na ich relaksację.

W zakresie neurologopedycznym elektrostymulacja z powodzeniem wykorzystywana jest do pracy z:

 • opóźnionym rozwojem mowy
 • zaburzeniami napięcia mięśniowego
 • regulacją napięcia mięśniowego
 • zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych
 • nawykowym otwieraniem ust
 • brakiem pionizacji języka
 • dysfagią ( problemami z połykaniem pokarmów i płynów)
 • krztuszeniem się podczas jedzenia i picia
 • niedosłuchem
 • rehabilitacją chorych z dysartrią, po udarach
 • porażeniem nerwu twarzowego
 • zaburzeniami dyslalicznymi ( seplenieniem, rotacyzmem itp.)

Dla uzyskania lepszych efektów terapeutycznych zaleca się stosowanie zabiegów w seriach – najlepsze rezultaty widoczne są po 3 seriach. Jedna seria to 10 zabiegów elektrostymulacji (od poniedziałku do piątku przez 2 tygodnie). Jeden zabieg trwa średnio od 10 do 20 minut.

Przeciwwskazania do zabiegu elektrostymulacji to:

 • epilepsja
 • aktywny nowotwór
 • gorączka
 • silna arytmia serca
 • niewydolność krążenia
 • rozrusznik
 • metalowe implanty
 • ostre stany zapalane, chorobowe
 • nadciśnienie płucne
 • ciąża